.................................. ... RÜGEN en HIDDENSEE
.......................
. Mooiste (halve) dagwandelingen
.

Snel naar:

Durch die Zickerschen Berge .................................... 2.10 uur

Von Göhren zum Thiessower Haken ............................ 3 uur

Von Lancken-Granitz zur Stresower Bucht ............. 2.10 uur

Von Sellin über Jagschloss Granitz und Moritzdorf nach Baabe
............................................... . .................................................................................3.40 uur
Von Sassnitz nach Lohme ......................................... 3.30 uur

Von Hagen zum Königssstuhl ........................................ 3 uur

Kap Arkona ................................................................. 2.20 uur

Von Kloster über den Altbessin auf den Dornbusch.. 3.30 uur

 

Deze mooiste (halve)dagwandelingen vind je in:

. Rother Wanderführer 'Rügen'
.... Rolf Goetz,
.... (Bergverlag Rother)
..

.

Ik toon ze hieronder van zuid naar noord
(van Thiesow naar Hiddensee).
Dit lijkt mij de beste volgorde als je ze achter elkaar wilt lopen.

De tijden zijn zuivere looptijden, dus zonder rust- en fotopauzes.
Reken daarom bij 3.30 uur op ongeveer 5 uur.

Zwaarte:
Bijna allemaal lichte wandelingen.
Volgens Rother Wanderführer zijn wandeling 46 en 19 middelzwaar.
Ik zou ze echter niet middelzwaar willen noemen, maar eerder
licht tot middelzwaar.
Er is hier niet veel reliëf en het hoogste punt, de vooruitspringende rots
Königsstuhl
, is slechts 117 m hoog.


. R Ü G E N .. ( & .. H I D D E N S E E )


Rügen:
Dit is het grootste en mooiste
eiland aan de Duitse Oostzeekust.
Opvallend zijn:
de grote oppervlakte water en
de tot ± 100 m hoge heuvels in
.. het noordoosten.
Beiden hangen samen met haar
ontstaanswijze.
Ik zal die verderop behandelen.

 


Hiddensee:
Op de veerboot zie je al het bijzon-
dere karakter van dit eilandje:
langs de vaargeul heb je ondiep
.. water en droogvallende platen.
aan de westzijde een duinstrook.
in het noorden het heuvelland
.. Dornbusch (tot 60 m hoog) met
.. vuurtoren.
.. (Het is een eindmorene uit de
.. ijstijd, die later aan de noordzijde
.. door de zee is aangesneden.)
en tot slot de drie zandhaken
.. Gellen, Altbessin en Neubessin


.

Strandrecreatie, fietsen en wandelen:
Op deze twee eilanden komen de meeste toeristen voor
zon, zee en zand,
.. kortom het strand.
Daarnaast wordt er veel gefietst.
.. Men heeft er goede fietroutes gemaakt en de fiets kan ook mee op de bus.
De
wandelaars komen er bekaaid vanaf.
.. Kwalitatief goede
wandeltrektochten zijn er niet.
.. Gelukkig wel wat mooie
(halve) dagwandelingen.
.. Dit zijn de zgn.
Top-Touren uit de Rother Wanderführer (blz. 9).
.. Zie de nummertjes op de kaart hieronder.
Één wandeling steekt met kop en schouders boven de rest uit.
.. Dat is
Tour 29: de 'Hochuferweg' in het Nationalpark Jasmund.
.. Deze behoort zelfs tot de Top 10 mooiste dagwandelingen van Duitsland.
.. Ze is ook
veel mooier dan de bekende Engelse clifftop walk
.. Eastbourne - Alfriston.


"Die Kreidefelsen auf Rügen"
Ein Bild des romantischen Malers
Caspar David Friedrich (1774 - 1840).
Es zeigt eine Frau und zwei Männer
die vom Hochufer auf das Meer blicken.
Lange Zeit wurde vermutet, dass er
die Wissower Klinken als Motiv für sein
Gemälde ausgewählt hat. Die Kreide-
formation war Anfang des 19. Jahr-
hunderts aber noch mit Gras und
Bäumen bewachsen.
Fachleute gehen heute davon aus,
dass es kein authentisches Gemälde
ist, sondern sich aus mehreren Ein-
drücken vor Ort zusammensetzt.
Es wird vermutet, dass ihn unter
anderem die Victoriasicht zu dem
Gemälde inspiriert hat, die sich
einige Kilometer nördlich der ehe-
maligen Wissower Klinken befindet.


Video's:
Nieuw venster
German Wanderlust "Ruegen" 1/2 (BBC 4)

....Julia Bradbury takes her boots and backpack to the Continent to explore
... the landscape of Germany and the cultural movement that made it famous:
... Romanticism.
.. . (Na afloop van deel 1 volgt deel 2 automatisch.)

Nieuw venster www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2013/0416/002_...Fotoalbum van de klifkust:

Nieuw venster https://picasaweb.google.com/104065676691510210226/Rugen201...


Beste periode:
Juni t/m september.
In september is het al wel vroeg donker.

.Klima Station Kap Arkona
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
.Gemiddelde maximumtemp. °C
8
13
17
19
19
17
12
.Maandsom neerslag (mm)
38
41
46
68
68
54
56
( Gem. maximumtemp. De Bilt )
14
18
20
23
23
19
15
Een aktief moreneklif op Rügen met bovenin de nesttunnels van oeverzwaluwen.
De meeste kliffen in de Oostzee bestaan uit morenemateriaal, afgezet door de gletsjers.
.. Dat is grijze keimergel die tot bruingele keileem verweerd. Erin ingesloten zitten
... zwerfstenen.
Dit materiaal is:
.. 1. ongesorteerd ( een mengsel van klei, silt, zand, grind, stenen en blokken),
.. 2. niet afgerond,
.. 3. ongelaagd,
.. 4. slecht waterdoorlatend.

.. ( Dit is in tegenstelling tot het materiaal van een smeltwaterafzetting ,
.... dat wèl gesorteerd, afgerond, gelaagd en goed doorlatend is.
)


Bevoorrading:
Levensmiddelen:
er zijn voldoende plaatsen met een supermarkt.
Drinkwater:
geen probleem; je vindt dat o.a. bij openbare toiletten,
.. campings en horeca.


Kamperen:
Campings: veel op Rügen, maar geen enkele op Hiddensee !
Wildkamperen
geeft, zowel op Rügen als Hiddensee, geen problemen.
.. Vul in dat geval je veldflessen bij bijv. de toiletten van een haventje en zet
.. je tentje ergens verderop.
.. - Neem een tamelijk windvast tentje mee, dan word je niet al te zeer
.. ingeperkt in de keuze van de tentplek.
.. - Houd er rekening mee dat de oevers van de Bodden niet zo geschikt zijn
.. als wildkampeerplek. Je hebt daar bijna overal een dichte rietgordel zodat
.. je niet kunt wassen in het water.


Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 


Insekten:
Er zijn vrijwel geen muggen (en dazen).
Dit komt omdat je aan de kust bent, waar het meestal wel wat waait.
Ook valt er op deze eilanden weinig neerslag waardoor er poelen ontbreken
voor hun voortplanting.Promenade in Binz ( het 'Brighton' van Duitsland).


Kenmerken van de Oostzee:
Zoutgehalte is slechts 10 ‰. Het water is dus zilt (tussen
brak en zout in).
.. ( Dit is zéér laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Noordzee, die een
.. zoutgehalte van 35 ‰ heeft.)
.. Dit lage zoutgehalte komt doordat:
.. - er veel rivieren in de Oostzee uitmonden,
.. - deze binnenzee slechts een kleine verbinding heeft met de Noordzee, en
.. - ze weinig verdamping kent.
De getijden zijn te verwaarlozen. Het onderscheid tussen laag en hoog
.. water is hooguit enkele decimeters.
Het is een kalme zee,
afgezien van zo nu en dan een stormhoogwater
..
met hoge golven en een hoge waterstand (meer dan 1 meter boven
.. normaal).
Er ligt weinig aangespoeld afval op de stranden. Blijkbaar gooien de
.. schepen daar minder overboord en/of maakt men de stranden schoon.


Extra dagen mogelijk in:
Stralsund.


Eindbeoordeling:
Hier vind je een zéér gevarieerde en interessante kust met o.a.:
.. kliffen, zandhaken, Nehrungen en Bodden.
De Top-Touren zijn mooi, de rest heeft weinig kwaliteit.
Dagwandeling 29
behoort tot de beste 10 van Duitsland.De prachtige krijtrotsen van de Stubbenkammer. Deze vind ik veel mooier dan die bij de
.. bekende Engelse clifftop walk along the Seven Sisters at Beachy Head Eastbourne - Alfriston.Bij
Victoriasicht kun je meer dan 100 m recht naar beneden kijken. Bovenaan in de foto
.. zie je een stukje van de zee en daaronder het smalle strandje.


Krijt is zowel de naam van een periode uit de geologie als
van een soort kalksteen.

De Krijtperiode duurde van ca. 145 tot 65 miljoen jaar geleden en
eindigde met de inslag van een grote meteoriet in Yucatan (Mexico).
Daarmee kwam, zoals bekend, een einde aan het leven van de Dino-
sauriërs, de Ammonieten en vele andere planten- en diersoorten.

Krijt is ook de naam van een zachte kalksteen
(CaCO3 - Calcium carbonaat) die bijzonder zuiver is en daardoor wit.
Het bestaat grotendeels uit de skeletjes van eencellige algen.
We zien deze krijtrotsen niet alleen bij de White Cliffs of Dover en
Cap Blanc Nez, maar ook op Rügen en het Deense Møn.

Lopend langs krijtkliffen, zie je dat deze ‘doorregen’ zijn met donkere,
tot 10 cm dikke banden. Dat is vuursteen. Deze vuursteen is afkomstig
van de kiezelskeletten van sponzen en eencellige algen (diatomeeën).
De kiezel – SiO2, siliciumdioxide - van de skeletjes loste op en
migreerde, nog voor het gesteente hard werd, naar de – oorspronkelijk horizontale - laagvlakken in de krijtlagen waar het neersloeg.

 

 


Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 


 

 


Mooiste (halve) dagwandelingen:
Rügen & Hiddensee


Als je uit onderstaande toppers maar een beperkt aantal selecteert,
kies dan in ieder geval:

29. Rügen: Von Sasnitz nach Lohme.... (3.30 uur)
19. Rügen:
Kap Arkona....(2.20 uur)
12. Hiddensee: . Kloster Altbessin Dornbusch....(3.30 uur)

Deze drie zijn het meest bijzonder.

Hoofdstuk2

46 .. Durch die Zickerschen Berge ..... (2.10 uur)

Aussichtsreicher Rundweg im Herzen der Halbinsel Mönchgut.


Pfarrwitwenhaus in dem Weiler Groß Zicker.
Das rohrgedeckte Zuckerhuthaus bot früher mittellosen Pfarrerswitwen eine Bleibe.


Die Kirche in Groß Zicker, gebaut 1360.


Een aktief klif met zwerfkeienstrand (Geschiebeblockstrand) bij Zickerschen Höft.
De klif bestaat uit eindmorene (keimergel en keileem) dus ongesorteerd.
.. Hier en daar steekt een zwerfsteen half uit de klifwand.
Das Inlandis hat die Geschiebe vom Norden mitgebracht ( 'geschoben'),
.. deshalb nennt man sie 'Geschiebe' ( = zwerfstenen; letterlijk: geschovenen);
.. die größeren von ihnen auch Findlinge ( = zwerfkeien).
.. Es sind harte Gesteinsbrocken unterschiedlichster Art, Herkunft und Größe, eingebettet
.. in die eiszeitlichen Ablagerungen
(= afzettingen).
Werden diese Ablagerungen an den Steilküsten abgetragen
(vindt er erosie plaats),
.. so bleiben die Geschiebe, manche viele Tonnen schwer, an den Stränden zurück.
.. Einen Strand, an dem die Geschiebe als Gerölle
(= rolstenen) sehr dicht liegen, bezeich-
.. net man als Geschiebestrand
( = Zwerfstenenstrand).
.. Wenn sich besonders große Geschiebe häufen, spricht man von einem
.. Geschiebeblockstrand
( = zwerfkeienstrand)
Hoofdstuk3

44 .... Von Göhren zum Thiessower Haken. .. ( 3 uur)

Ein ausgedehnter Strandspaziergang zum alten Lotsenturm.


Staande op het Groszer Strand en noordwaarts kijkend.
In de verte zie je de Lobber Ort (een aktief klif).
.. (Met Ort, bedoelt men niet 'plaats', maar 'vooruitspringende landmassa').
Links het begin van de Dünendeich, een stuifdijk waar
het stuivend zand wordt vast-
.. gelegd met helm. Deze 4 km lange stuifdijk loopt helemaal door tot Thiessow.
Meteen achter deze Dünendeich, links net buiten de foto, heeft men een Küsten-
.. schutzwald.
Hoofdstuk4

42... Von Lancken-Granitz zur Stresower Bucht.
............................................................................... .
( 2.10 uur)
..
Ausflug zu megalithischen Großsteingräbern.


Großsteingrab von Lancken-Granitz.Hoofdstuk5

41 .. Von Sellin zum Jagdschloss Granitz..( 3.40 uur)
......... und nach Baabe

Attraktiver Rundweg mit reizvollen Aussichtspunkten.


Jagdschloss Granitz.


Moritzdorf.


Roeibootveer met Moritzdorf op de achtergrond
.Hoofdstuk6

29 .... Von Sasnitz nach Lohme ... ... ( 3.30 uur)

Bilderbuchtour entlang der Kreideküste:

Als je de 3 afdalingen naar het strand en de strandwandelingetjes
erbij optelt,
heb je een hele dag nodig i.p.v. 3.30 uur.


Je loopt over de Hochuferweg. Dit pad gaat boven door het
.. beukenbos langs de klifrand. Regelmatig nadert het pad de klifrand en
.. kijk je naar beneden over strand en zee.
Daal ook drie keer via een Treppenweg (= trap) af naar het Strand en
.. loop daar een stuk over het strand heen en weer. Doe dit bij:
.. 1. Piratenschlucht,
.. 2. Kieler Ufer,
.. 3. Königsstuhl. (412 Stufen).

Deze klifkust vormt het Duitse antwoord op de White Cliffs of Dover.
.. Het resultaat mag er zijn. Ik vind ze veel mooier dan de Engelse.
Deze dagwandeling is het hoogtepunt van je Rügen wandelreis.
Ze staat dan ook terecht in de
Top 10 beliebtesten Touren Deutschlands.
Ze is in het terrein gemarkeerd met blauwe strepen.
Moeilijkheidsgraad: middelzwaar (volgens Rother Wanderführer).
.. ( Alle beekjes hebben een diepe aanpassingskloof gemaakt bij hun
.. afdaling naar zee. Iedere keer dat je zo'n beekkloof moet oversteken,
.. ga je over trappen naar beneden en vervolgens moeizaam weer
.. omhoog. Dit is tamelijk inspannend.)


(Met Ort op de kaart in bijv. Tipper Ort, bedoelt men niet 'plaats', maar
'vooruitspringende landmassa'.
)


Jasmund: Buchenwald an der Kreideküste.
Je vindt er van alles: kwartsen, granieten, de beroemde barnsteen, het meest echter
.. vuursteen.
Bij een harde slag op een stuk vuursteen ontstaat er vaak een schelpvormig breukvlak
.. met scherpe kanten. De eerste mensen 10.000 jaar geleden maakten daarvan gebruik
.. om wapens en werktuigen te maken.

Tote Baumriesen liegen am steinigen Strand und schaukeln im Spiel der Wellen.
He
t aktieve klif met hier en daar neergestorte bomen die de doorgang plaatselijk
.. versperren. www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de/


Luchtopname van de
Kreidefelsen Königsstuhl.
Dit is de beroemdste krijtklif; het meest bezochte punt in het Jasmund Nationalpark.
(Het neoliberale denken heeft het vroegere Oost-Duitsland ook bereikt.
.. Vroeger kon je gratis op de Königsstuhl.
.. Tegenwoordig (in 2013) heeft men er een museum bijgezet en vraagt men 7,50 euro
.. entree en dat voor het uitzicht dat vrijwel hetzelfde is als dat van het Victorisasicht,
.. enkele honderden meters zuidwaarts.)


Blick auf die Kreidefelsen vom Königsstuhl aus.
Eine überwaltigende Komposition aus grüner urwüchsiger Buchenwald, weiße
.. Kreidefelsen und blaues Meer.
Leider ist diese Naturschönheit gefährdet: Immer wieder stürzen Teile ins Meer.Hoofdstuk7

26.... Von Hagen zum Königsstuhl . ... .. ( 3 uur)

Neem liever Tour 29 in plaats van deze.Hoofdstuk8

19 .. Kap Arkona .. .. ( 2.20 uur)

Zu Schinkels Leuchtturm in Rügens hohem Norden.

Wees er op voorbereid dat dit een toeristische trekpleister is met alle
uitwassen van de toeristenindustrie !


Kap Arkona (das Nordkap Deutschlands) ist eine 45 Meter hohe Steilküste mit
.. Kreidefelsen.
Op de luchtfoto kijk je westwaarts met:
.. - vooraan de resten van de Jaromarsburg en direkt daarachter de Marinepeiltoren,
.. - middenboven de twee vuurtorens,
Het klif vooraan is een aktieve klif (dus onbegroeid).
Rechts heeft men een bescherming aangebracht bij de voet van de klif. Daardoor is
.. het daar een inaktief klif geworden en raakt de steile helling helemaal begroeid.


De beide vuurtorens op Kap Arkona.
.. De kleine, dikke werd naar een klassisistisch ontwerp van Schinkel gebouwd.
.. In de nieuwe, hoge toren heb je een prachtig uitzicht.


Kijkend vanuit de vuurtoren oostwaarts naar de Marinepeiltoren en daarachter de
.. wal van de Jaromarsburg.Hoofdstuk9

12 .. Hiddensee: ..Von Kloster über den Altbessin
...................................... auf den Dornbusch.......(3.30 uur)


Wunderbare Rundtour durch das 'Hochland' von Hiddensee.

Let op ! Er is géén camping op Hiddensee.
Der Leuchtturm auf dem Dornbusch ist weithin sichtbares Wahrzeichen
...( = karakteristiek gebouw) von Hiddensee.
Ga in het noordoosten bij de Enddorn (de noordpunt van het eiland)
..ook een honderdtal meter over het strand westwaarts.
..Dit is het eerste gedeelte van de zeer fraaie aktieve klif met bovenin
..broedholen van oeverzwaluwen.
..Deze klif bestaat uit keimergel (grijs), keileem (bruin), krijtgesteente en
..klei. Door de stormhoogwaters kalft ze voortdurend af.
..Waar de klif gevaarlijk hoog wordt, draai je om.
Naast de Dornbusch is ook de Dünenheide tussen Vitte en Neuendorf
..de moeite waard om te bekijken. Vooral vanaf half augustus als de
..Struikhei in volle bloei staat. Ze ligt tussen de enige verharde weg op
..het eiland en de Dünendeich (= stuifdijk).

Adders:
Wees voorzichtig in de hoge grassen en op de heide.
Ik heb meerdere waarschuwingsborden gezien.


De vuurtoren op de Dornbusch.


Vanaf de Dornbusch kijkend naar het gehuchtje Grieben met daarachter Altbessin en
.. Neubessin


.
• De kusterosie is bij de klifkust van de Dornbusch groot.
.. Kustdrift vervoert het vrijkomende fijne zand naar de Alt- en Neu-Bessin, waar door
.. kustsedimentatie maar lieft 30 m nieuw land per jaar onstaat.

.. Zie voor deze begrippen: www.pietsmulders.nl/engeland_coastal-landscapes.html
Das aktive Dornbuschkliff auf Hiddensee ist aufgebaut aus eiszeitlichen Ablagerungen
..
(= afzettingen) einer endmoräne. Es besteht aus:
.. 1. Geschiebemergel (= keimergel). Deze is grijs van kleur en verweert tot:
.. 2. Geschiebelehm (= keileem). Deze is bruin.
.. 3. Schmelzwassersand.
Das Strandgeröll
(= strandrolstenen) bilden die aus der Moräne ausgewaschenen
.. Geschiebe.
Der tonhaltige (= kleihoudende) Geschiebemergel des Dornbuschs macht Wind und
.. Wellen das Leben schwer. Außerdem leisten große, von den Gletschern der Eiszeit
.. vergessene Gesteins- brocken tapfer Widerstand. Doch irgendwann kriegt das Meer
.. auch sie klein.

 

 

 Entstehung Rügen:

Vor über 10.000 Jahren:
Kurz vor der letzten Eiszeit war die heutige Insel Rügen ein Bestandteil
des mitteleuropäischen Festlands, lag jedoch etwas höher als die
umliegenden Gebiete (wäre sonst vom späteren Schmelzwasser
überspült worden).
Die heutige Insellandschaft wurde durch eine Grundmöranenoberfläche geprägt (vereinzelte Hügel, Schmelzwasserseen, Findlinge
= zwerfkeien),
eine Folge der Überformng durch Gletscher früherer Eiszeiten.
Diese Landschaft war von Geschiebemergel bedeckt, lediglich im
Norden der Halbinseln Jasmund und Wittow fand sich Kreidegestein mit Feuersteinknollen.


Vor 10.000 Jahren:
Aus Skandinavien schiebt sich erneut ein Gletscher heran und läutet die
bisher letzte Eiszeit ein.
An der Nordostseite des heutigen Rügens stoppt dieser jedoch, denn
das harte Material des Kreidegesteins ist zu schwer zu überformen.
Daraufhin wird der Gletscher in Belt- und Oder-Eisstrom gespalten, am nordöstlichen Rand Rügens werden Endmoränenrücken aufgetürmt.

..........


Vor 7.000 Jahren:
Als der Gletscher wieder abschmilzt, hebt sich das Gebiet durch die Druckentlastung und es bleiben die Endmoränenrücken als Inselkerne
übrig.

.........


Die Nordküsten der Inseln werden durch scharfe Brandungen aus
Nordwesten zu Steilküsten umgeformt.
Die windbedingten Meeres- strömungen rufen außerdem die Bildung
von Sandhaken hervor.

Nach und nach verbinden sich die Inselkerne durch die sich zu
Nehrungen
entwickelnden Sandhaken.
Die Bodden zwischen den Inselkernen werden fast vollständig vom
offenen Meer der Ostsee abgeschnitten.

.......

...........

http://home.arcor.de/robert.zimmermann/Projekte/Ruegen/Rue.....

Samenvatting:


1. In het noordoosten zijn er een aantal hoge eilandkernen, met als
....drie belangrijkste:

.. Wittow (met daarop Kap Arkona):
......Een eilandkern met tot 45 m hoge kliffen.

.. Jasmund (met daarop de Kreidesteilküste (Kreidefelsen):
......Deze rotsen bestaan uit voormalige kalkmodder, die in de Krijt-
......periode ongeveer 70 miljoen jaar geleden werd afgezet.
......Ze vormen met de 117 m hoge Königsstuhl de hoogste terrein-
......verheffing van de Oostzeekust.

.. Granitz (met daarop Jagdschloss Granitz):
......De tot 107 m hoge eindmorene-heuvels met daarop dichte Beuken-
......bossen
.

2. Door erosie bij de klifkusten op de eilanden en aanlanding bij de
....baaien (inhammen) daartussen zijn de 3 eilandkernen samengegroeid.
....Tegenwoordig verbinden brede Nehrungen ( schoorwallen ) als
....landbruggen deze eilandkernen.Kustvormen:

.
Küstenformen: ...... 1. Kliff........ 2. Sandhaken und Nehrung.......... 3. Verlandungszone

1. Kliff:
Ein Kliff ist eine durch die Tätigkeit der Brandung oder durch Hang-
erosion geformte Steilküste.
An den sehr unterschiedlich hohen Kliffe gibt es Abschnitte ohne
Bewuchs
(= begroeiing), die abgetragen werden (= eroderen):
die aktive Kliffe.
(Die inaktive Kliffe erkennt man an ihrem Bewuchs. Sie waren früher
. einmal aktiv.)

2. Sandhaken (= zandhaak) und Nehrung:
Sandhaken
und Nehrungen bilden sich, wo küstenparallele Strömungen
und Wind an Steilküsten das Lockermaterial abtragen
(= eroderen) und
an anderen Stellen wieder anlanden.
An diesen Vorsprüngen
( = vooruitspringende rotsen) wächst ein
schmaler Sandhaken ins Meer.
(recurved spit = a spit whose outer end is turned landward.)
Erreicht er eine gegenüberliegende Küste, ist aus dem Sandhaken eine
Nehrung geworden, die eine flache Meeresbucht nahezu oder
vollständig abriegelt.
Die so entstanden Bodden sind nur durch einen schmalen Durchfluss mit
dem Meer verbunden.
Der Salzgehalt der Boddengewässer ist wesentlich geringer als in der
Ostsee, was eine spezifische Flora und fauna begünstigt.
Ausfgedehnte Schilfbestände säumen die flachen Boddenufer und im
nur wenige Meter tiefen Wasser tummeln sich Süßwasserfische.

3. Verlandungszone:
In stillen Buchten können weite Verlandungszonen entstehen.


Kapen en 'Bodden':
Tussen de kapen, de vooruit stekende delen van de golvende kustlijn,
die het meest aan golven en wind zijn blootgesteld, bevinden zich
baaien (inhammen) ( de voormalige tongbekkens van het landijsfront ).
De overheersende stroomrichting langs de Rügense noordkust is van
west naar oost. Materiaal dat van de kapen afstort wordt dus door het zeewater langs de kust naar het oosten gevoerd.
Krijt (CaCO3) lost op en het overige materiaal wordt oostwaarts langs
de kust gevoerd.
Komt de stroming bij een inham, dan neemt de stroomsnelheid af –
door de bredere ‘bedding’- en zal het materiaal gesorteerd naar gewicht
worden afgezet: er ontstaat onder water een zandbank die geleidelijk
boven water komt: een zandhaak.
In de loop van de tijd wordt deze zandhaak langer en langer tot hij het volgende (schier)eilandje bereikt en de baai afsluit. Het wordt een
Nehrung. Op deze manier verandert een baai (inham) in een 'Bodden'.


Zie voor een introductie van de verschillende kustvormen ook:
Nieuw venster engeland_coastal-landscapesBodden- und Ausgleichküste:

Diese Region Vorpommerns ist bekannt durch die landschaftliche Vielfalt
ihrer einzigartigen Doppelküste:

1. Die in große Schwüngen verlaufende, vom Küstenausgleich

... (kustvereffening) geformte Außenküste und

2. die reich gegliederte, vielgestaltige Boddenküste im Hinterland.
... Die Bodden sind einstige Buchten der freien Ostsee, die heute durch
... Sandhaken und Nehrungen weitgehend (aber nicht völlig) vom
... offenen Meer abgeschnürt sind.
... Auch die Bodden sind also ein Ergebnis der Küstendynamik, des
... Küstenausgleichs.

.
Deze kust kent Nehrungen en zandhaken.
Een grote Nehrung is de
Schaabe ( 10 km lang) op Rügen. Haar buitenstrand maakt
.. een elegante boog en verbindt het schiereiland Wittow met het schiereiland Jasmund.
.. Een andere grote Nehrung is de Schmale Heide.
Voorbeelden van grote zandhaken zijn: Bug op Rügen en
.. Gellen en de twee Bessine (Altbessin, Neubessin) op Hiddensee.

Rügen:
An der
Außenküste der Insel gibt es höhe Inselkerne, die sich als
...Halbinsel weit ins Meer vorschieben.
De drie belangrijkste zijn:
...Wittow (met Kap Arkona), Jasmund (met Kreidefelsen) en Granitz.
Der Küstenausgleich
(= kustvereffening) schuf hier girlandenförmige
...Nehrungen wie Schaabe und Schmale Heide welche die Inselkerne
...miteinander verbinden.
Einzigartig ist auch die Kreidesteilküste (Kreidefelsen) auf der Halb-
...insel
Jasmund (Deutschlands höchstes Meeresufer ! ).

.
De erosie vindt op Hiddensee vooral plaats bij de aktieve eindmorenekliffen van de
.. Dornbusch. Zie: www.youtube.com/watch?v=TZnLQxLWgbo
De sedimentatie vond vroeger grotendeels plaats op de zandhaak Altbessin;
.. de laatste honderd jaar echter op Neubessin. Deze groeit maar liefst 30 m per jaar.
.. Deze twee zandhaken zijn allebei nog zeer jong: de Altbessin is 400 jaar oud;
.. de Neubessin begon zich 100 jaar geleden te ontwikkelen.

Hiddensee:
Inselkern, der Dornbusch, lieferte das Baumaterial für
den langgestreckten flachen Teil der Insel mit den drei
Sandhaken
Gellen und Alt- und Neubessin.

 Afbraakkust met verhoogd risico.
Wees daarom zéér voorzichtig, zowel boven op de 'Hochuferweg'
als onder op het 'Strand'.


.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2011 waren aus dem 38 Meter hohen Steilhang an der früheren Nebelsignalstation Arkona auf der Insel Rügen mehrere Tausend Kubikmeter Kreidemergel auf den Strand gestürzt.
Dabei wurde ein zehnjähriges Mädchen verschüttet. Ihre Mutter und die
14-jährige Schwester konnten verletzt geborgen werden.
Zwei Wochen lang hatten die Rettungskräfte vergeblich versucht, das verschüttete Mädchen zu bergen.

Das tragische Ereignis von Kap Arkona hat auch die Debatte um die
Sicherheit der Besucher im Nationalpark neu entfacht.
Seitdem wird eine emotionale Diskussion darüber geführt, ob besonders gefährdete Küstenabschnitte künftig abgesperrt werden sollen.
Doch helfen diese Absperrungen oder wird damit nur scheinbar Sicher-
heit suggeriert?
Fakt ist: Am Kap im Nordosten Rügens war es der erste Abbruch seit 100 Jahren. Zuvor hatte es stark geregnet.

Zwischen Königsstuhl und Sassnitz brachen im August 2011 gleich
30.000 Kubikmeter Küste ab, mitten in der Sommersaison.
Normalerweise gibt es solche Abbrüche, wenn überhaupt, nur im Winter.
Im Nationalpark Jasmund, rund um den berühmten 118 Meter hohen Königsstuhl hat es seit dem Jahr 2002 mehr als ein Dutzend größere Abbrüche der Kreideküste
gegeben.
Jährlich kommen rund eine Million Besucher hierher, um auf den Höhen-wanderwegen die atemberaubenden Aussichten zu genießen oder um
unten an der Küste entlangzuwandern.
Begeben sie sich damit in Lebensgefahr? 

. www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=28739

. www.3sat.de/page/?source=/nano/natwiss/159582/index.htm

. Blick auf einen Küstenabbruch in Mukran auf der Insel Rügen, aufgenommen von
.. einem Polizeihubschrauber.

 

 

SNP Natuurreizen heeft hier alleen een fietsreis:

Zie : www.snp.nl/reis/duitsland/ostseeradweg-rugen-en-usedom

Benodigde wandelgids en kaartenset:

. Rother Wanderführer 'Rügen'
.... Rolf Goetz,
.... (Bergverlag Rother)
..

.


Nieuw venster Rügen & Hiddensee 1 : 30 000
.... ( Rad- und Wanderkarten-Set )

.... Grünes Herz Verlag
.. . ...1 cm = 300 m
...... .
3 cm = 900 m
...


Een dun maar zéér informatief boekje:

. Kliff & Strand - Unsere Ostseeküste
.... Rolf Reinicke,
.... Demmler verlag

.... Een buitengewoon knap inleidend boekje met
.... uitleg over de kustvormen aan de Oostzee-
.....kust.
Warm aanbevolen !


.


Een inleidende tekst over:
"Nationalpark Jasmund" en
"Biosphärenreservat Südost-Rügen"


Zie hiervoor:
. Die letzten Paradiese: Das große
.... Handbuch ......
.....Een must voor je wandelbieb.


.

Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) ... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.

 


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

. .... . ......