..........
WEERRIBBEN (Kanotocht). .. 11½ km = .. 4½ uur


Wordt te zijner tijd voltooid:

Weerribben : een Natura 2000 - gebied:
Het gebied Weerribben is een ten dele vergraven veengebied in de kop van
Overijssel.
Het bestaat uit uitgeveende trekgaten, onvergraven legakkers van wisselende
breedte, grotere percelen niet-vergraven veen, verlandend water,
trilveen rietlanden, graslanden, ruigteterreinen en moerasbossen.
Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn
aanwezig. Mede door de betrekkelijk late vervening weerspiegelen ze nog veel
van de oorspronkelijke gebiedsopbouw.
Het huidige landschap met een karakteristiek patroon van petgaten en legakkers
is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning.
Toen rond 1920 de turfwinning niet meer rendabel was, schakelde de lokale bevolking
geleidelijk over op rietteelt.
In 1919 werd het Stroink gemaal bij Blokzijl gebouwd om het waterpeil in
Noordwest Overijssel onder controle te krijgen. Hierdoor werden de rietlanden
minder nat, waardoor het verlandingsproces versnelde en het riet doorgroeid raakte
met ruigtekruiden.

Hier leeft de Otter en kun je Zwarte sterns en Purperreigers zien, jagend op de
visjes in het water.

 

 

 

. . WEERRIBBEN . . 11 ½ km = .4 ½ uur

 

KAART


Elk vierkant van het vierkantennet is in werkelijkheid 1 bij 1 km.
Bron:
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0698b7

 

Video's:
....

 

Pdf met routebeschrijving en kaart:
Deze kun je gratis downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.htmlGratis App:
De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met de gps
van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur langs juist die
punten waar iets moois valt te beleven.
Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt.
Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de afbeeldingen
bekijken van de wilde planten die hier groeien.
. www.natuurinnederland.nl/NiN_app.html . Reuze handig.FOTO

...

 

Begin- en eindpunt:Géén routemarkering in het terrein:
Je moet dus kaart kunnen lezen.
Er was in 2019 een plek waar je misschien van de route af zou kunnen raken.
Daarom gaf ik ook hierboven de extra routebeschrijving.


Lengte en tijdsduur: km = 5 uur.
Bijna 3 uur
zuivere kanotijd. ( Op sommige gedeelten is
de snelheid aanzienlijk lager )
Wil je ook aandacht schenken aan vogels en planten dan komen er
enkele uren bij.


Zwaarte:
Licht.


Horeca:
Geen onderweg.Wandelweer:
.
www.weer.nl/wandelweer.html?region=0Eindbeoordeling:
Zeer mooie en interessante route.

 
Beste websites:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.html
.... ( Hier vind je de gratis pdf's met routebeschrijving en kaart)

.

 

 

FOTONiet in het broedseizoen ? / Beste periode ?:

 

 

..(kranteartikel ? )

....

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

 

Boek:

Natuur in Nederland,
Frank Berendse,
Vijfde druk 2019.

Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver
(webshop voor reisgidsen en landkaarten) 

.


.
Routebeschrijving en kaart:

Pdf voor de desktop:
Te downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.html


App voor de smart phone ( iPhone en Android )
Te downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_app.html .
De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met
de gps van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur
langs juist die punten waar iets moois valt te beleven.
Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt.
Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de
afbeeldingen bekijken van de wilde planten die hier groeien.Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 

 

... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.

 

Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 

De andere mooie Natuur in Nederland - wandelingen vind je op:
.
www.pietsmulders.nl/nederland_natuurinnederland.html


. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 13-6-2020