.
.................................
DRENTHEPAD
. Meerdaags circuit vanuit Beilen (kloksgewijs) 324 km .

 

Drenthe, een geweldige provincie voor fietsers en wandelaars.
Haar troeven zijn:
.
• het esdorpenlandschap,
• de natuurgebieden (helaas van postzegelformaat),
• en ten slotte de rust.


Drenthepad:
Dit langeafstandspad is één van de Streekpaden van het NIVON.
Het is min of meer een "Rondje Drenthe".
Ik heb het pad gelopen met rugzak en tent. Hierbij werd wildgekampeerd.
Desgewenst kun je natuurlijk ook elke dag een camping nemen of B & B.


Fotoalbum:

Nog geen gevonden.


Begin- en eindpunt:
Men begint en eindigt in Beilen en loopt
met de wijzers van de klok mee.

Situering.. ROUTE DRENTHEPAD (ingetekend op een geografische overzichtskaart)
Kaart Drenthepad
Met een symbooltje toon ik de hunebedden vlak bij het Drenthepad.
Veruit de meeste hunebedden liggen op de Hondsrug.
Midlaren en Bronneger hebben een hunebeddenpaar; Emmen zelfs een hunebeddentrio.

.
Drenthe kent drie nationale parken:
1. NP Drents-Friese Wold,
.. 2. NP Dwingelderveld en .. 3. het NP Drentsche Aa
( Deze laatste is het noordelijke deel van het Nationaal beek- en esdorpen-
landschap Drentsche Aa
( het gedeelte ten noorden van de autosnelweg Assen - Gieten)


Lengte en tijdsduur: 324 km.
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt, terwijl je
.. de hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 16 dagen doen.
Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet
.. nodig. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een
.. tentplek
vinden.
.. Je hebt dan wel 6 dagen méér nodig, omdat je met een trekkingrugzak
.. minder kilometers per dag aflegt.


Zwaarte:
Lichte dagwandelingen.


Routemarkering: goed.
Kijk ook even op Nieuw venster www.nivon.nl/wandelen/actueel.asp?.......
of er routewijzigingen zijn.


.
Holtingerzand
Holtingerzand.


Populaire trajecten:
01. Beilen – Ruinen ... 20 km
04. Diever – Appelscha ........ 21 km
07. Roderesch – Peizerwold, N372 ... 25 km
10. Zuidlaren – Gieten ... 18 km
14. Sleen – Nieuw Balinghe ... 24 km
16. Westerbork – Elp ... 13 km
18. Hooghalen – Beilen ... 19 km


Bevoorrading:
Levensmiddelen: Geen probleem: je passeert de meeste dagen wel
.. een dorpje.
Drinkwater: Er waren voldoende huizen onderweg, waar je dat kunt
.. vragen.


Wildkamperen: geen probleem.


Verdere wandelmogelijkheden in Drenthe:
Wat langeafstandspaden betreft, komt een gedeelte van het
.. Pieterpad deel 1 in aanmerking. Het maakt o.a. gebruik van de
.. Rolderrug. Deze rug ligt ten westen van de Hondsrug en parallel
.. daaraan. Ze is iets lager dan de Hondsrug. Erop liggen de dorpen:
.. Rolde, Grolloo, Schoonloo, De Kiel, Schoonoord, Noord-Sleen en Sleen
.. (zie bovenste kaart). Het Oranjekanaal in Schoonoord snijdt er dwars
.. doorheen. Daar is deze rug goed zichtbaar doordat voor het kanaal
.. een diepe ingraving gemaakt moest worden.
.. Begin dit traject in Schipborg (ten zuiden van Zuidlaren) en eindig het
.. in Sleen.
Bij de dagwandelingen zijn de zeven mooiste knapzakroutes zeer
.. geschikt.


Wandelweer:
Nieuw venster
www.weer.nl/wandelweer.html?region=0


Diever
Diever.
.

Sleen.


Eindbeoordeling:
Er is bij dit pad geen top trail-gedeelte van minimaal 30 km te vinden.
De route is daarvoor een te snelle afwisseling van mooie en minder
mooie gedeelten. Wel is de route als geheel erg aardig.
Toch is er een verbetering gewenst, namelijk:
de saaie, rechte bos- en heidewegen.
Op het Dwingelderveld was er bijvoorbeeld geen leuk voetpaadje over
de heide. Het Drenthepad volgde daar een druk, kaarsrecht fietspad.
Typisch Nederland. In ons land is zelfs Natuurmonumenten wandelaar-
onvriendelijk.
Voor wandelaars zijn er in Nederland veel te weinig speciaal aangelegde
voetpaadjes en er komen er niet veel bij. Het wordt tijd dat de wandel-
organisaties de werkwijze van de MTB-clubs gaan kopiëren.
Deze realiseren wel ieder jaar nieuwe MTB-routes.
Tot dan gebruik ik hun mountainbikeroutes voor mijn wandelingen
.
En hierin sta ik niet alleen. Bij Emmen zag ik de geelrode markering
meeliften op de paaltjes van de MTB-route. Een prima oplossing.
Mijn advies: volg waar mogelijk deze MTB-routes. Ze staan met *** -lijnen
ingetekend op de
Wandelkaarten van Staatsbosbeheer (Zie hieronder).Pinetum Ter Borgh (Anloo).
.

Mantingerzand.


Beste websites:
Nieuw venster http://wandelnet.nl/drenthepad-sp-6
.... Kijk hier ook vooraf naar de routewijzigingen.
Nieuw venster www.oppad.nl/?bestemming=zwerven-door-drenthe


Drenthepad
Aan het Drenthepad.
.
.
Museumdorp Orvelte, hoofdstraat.


Meer dan 10 hunebedden onderweg:

Hieronder geef ik wat achtergrondinfo over hunebedden
aan de hand van hunebed D15 Loon.
(Het ligt helaas niet aan het Drenthepad, maar is wel zeer geschikt
als illustratie van een hunebed).

• Het ligt ten noorden van Loon aan de noordzijde van de Looner es.
• Met 5 dekstenen is dit hunebed middelgroot.
• Het is mooi regelmatig en symmetrisch.

• Van het korte gangetje (= poort ; ingangspartij) zijn de
.. 2 paar poortzijstenen nog aanwezig, maar van de daarop liggende
.. poortdekstenen is er nog slechts 1 over. (zie foto's)
• Ook de steenkrans resteert nog grotendeels. Dit is zéér bijzonder, want. )..
.. bij steenroof in het verleden verdwenen de kransstenen naast de
.. stopstenen en andere kleinere stenen als eerst.
• In de 19 eeuw werd van dit hunebed de aarden dekheuvel verwijderd,
.. omdat.de toenmalige deskundigen ten onrechte dachten dat dat
.. stuifzand was en dus niet bij het hunebed hoorde.

.
• Bovenaanzicht van een driedimensionaal model.
.. Zie verder: http://www.hunebeddeninfo.nl/d15loon

• De lengteas van een hunebed is dikwijls ongeveer oost-west.
Het oorspronkelijk aantal zijstenen (z) = 10, het aantal dekstenen (d) = 5.
.. (dus telkens een setje van 2 zijstenen met daarop een deksteen).
Het korte gangetje ( poort; ingangspartij ) zit in de witte rechthoek.
.. Het wordt gevormd door 2 paar poortzijstenen (z) en
.. er is nog 1 van haar 2 poortdekstenen (d) behouden.
De ovale steenkrans rondom de voormalige aarden dekheuvel
... is nog grotendeels aanwezig. Dat komt bij weinig hunebedden voor.
Zo'n steenkrans bestaat uit kransstenen (k).


.• Je kijkt hier noordwaarts.
De ovale steenkrans heeft aan de westkant tamelijk hoge, grote kransstenen (k).

.
• Je kijkt hier oostwaarts.
• z = zijsteen
... d = deksteen ... s = sluitsteen.
Het korte gangetje ( poort; ingangspartij ) wordt gevormd door
.. 2 paar poortzijstenen (z) en er is nog 1 van de 2 poortdekstenen (d) behouden.

• De ovale steenkrans heeft aan de westkant tamelijk hoge, grote kransstenen (k).


Wat is een hunebed ?

Een hunebed is een van grote zwerfstenen gebouwde grafkamer.
Ze komen voor in Noord-Nederland (en verder oostwaarts in Duitsland,
Polen en Zuid-Scandinavië).
De overledenen kregen eten en drinken in potten mee, maar ook
gereedschap, wapens en sieraden.
De hunebedden komen uit de Nieuwe steentijd, circa 5.000 j geleden.
Dat was de tijd van de eerste boeren.
Ze zijn gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur.
De graven werden gebruikt gedurende meerdere generaties door bepaalde vooraanstaande families.
Naar schatting zijn er in Drenthe ongeveer 80 opgericht, waarvan er nu
nog ongeveer 50 over zijn. (In latere tijden zijn veel van de stenen van
de hunebedden weggehaald, vanwege hun bruikbaarheid, bijvoorbeeld
voor de fundering en bouw van kerken).
.
.Hoe bouw je een hunebed:

• Eerst verzamelde men zwerfstenen. Deze waren in de voorlaatste
.. ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden, uit Scandinaviën door het
.. landijs hierheen geschoven.
.. Vele hadden onderin het landijs ingesloten gezeten en honderden
.. kilometers over rotsen en bevroren bodems geschuurd. Daardoor
.. kregen ze één plat vlak. Dergelijke stenen waren het meest geschikt.
.. ( Je kon dan een enigszins rechthoekige ruimte maken en je kon
.. dergelijke stenen gemakkelijker m.b.v. ronde boomstammen,
.. touwen en ossen, maar bovenal mankracht naar de bestemming
.. slepen.)
Idealiter bouw je zo'n hunebed met setjes van 3 grote stenen.
.. Twee zijstenen (de zgn. draagstenen) staan tegenover elkaar
.. met hun platte vlak naar binnen. Ze hellen een beetje naar elkaar toe.
.. Daar ligt steeds een grote deksteen horizontaal bovenop
.. met haar platte vlak onder (zie foto ). ..

.

• Als je een aantal keer zo'n setje van 3 stenen achter elkaar zet en
.. ze aan beide korte uiteinden afsluit met nog een sluitsteen,
.. krijg je een rechthoekige grafkamer met muren en een dak.
• Hunebedden zijn gemiddeld oost-west georiënteerd , maar
.. allesbehalve exact. Er komen grote afwijkingen voor.
Aan de zuidzijde kwam zo veel mogelijk in het midden de ingang
.. (Men zette twee zijstenen iets verder uit elkaar dan gebruikelijk
.. waardoor er een smalle ingang ontstond ).
.. Ervoor maakte men een kort gangetje. ( Zo'n gangetje was nodig
.. omdat de grafkamer afgedekt werd met een aarden dekheuvel;
.. zie verderop)
.. In boeken noemt men dat korte gangetje de ingangspartij of poort.
.. Het werd gemaakt uit een paar relatief kleine zijstenen met daarop
.. een relatief kleine deksteen ( poortzijstenen en poortdeksteen).
.. In het geval dat je een groot, hoog hunebed had gemaakt, moest
.. ook je aarden dekheuvel groot zijn. Als gevolg daarvan werd ook je
.. korte gangetje iets langer. Je plaatste dan niet 1 paar poortzijstenen,
.. maar 2 paar.
• De openingen tussen de grote zwerfstenen werden met kleine stenen
.. opgevuld. 
• Het hunebed werd afgedekt met een aarden dekheuvel met veelal
.. daar omheen een ovale steenkrans.
• Het hunebed werd afgesloten met een steen of een deur.

.
Vooraanzicht en plattegrond van een klein hunebed ( slechts 4 dekstenen).
... ( 2-4 dekstenen = klein ...... 5-7 = middelgroot ...... 8-10 = groot hunebed )
De meeste grafkamers lagen ongeveer oost-west gericht.
In de zuidelijke lange zijde kwam ongeveer in het midden de ingang met een
.. kort gangetje ervoor. Dat gangetje bestond bij een klein hunebed uit één enkel paar
.. poortzijstenen, maar bij grote hunebedden waren 2 paar nodig, soms zelfs 3.
... z = zijsteen ......... s = sluitsteen ......... d = deksteen
.......( De zijstenen en sluitstenen vormen samen de draagstenen.)
Alle kransstenen (k) samen vormen de steenkrans.


.
www.hunebeddeninfo.nl/d15loon

. www.hunebedden.nl/d15.htm

. http://www.hunebedden.nl/hunetxt.htm

. www.hunebeddeninfo.nl/wathunebedden

. https://issuu.com/virtumedia/docs/archeologie_mag....

1. Gids voor de hunebedden in Drenthe
... en Groningen,
... Wijnand van der Sanden,
... Uitg: W Books.

... De gids is te bestellen bij:
... Reisboekwinkel de Zwerver
... (webshop voor reisgidsen en landkaarten) 

 

.

 


Wandelgids en kaartmateriaal: Drenthepad wandelgids
.

Nieuw venster http://webshop.wandelnet.nl/webwinkel/...
Knapzak ABC boekje

Nieuw venster Knapzak ABC van Drenthe
.... Bertus Boivin
.... (InBoekvorm) |

Wandelkaarten Staatsbosbeheer:


Nieuw venster . 8. Drents-Friese wold
Nieuw venster 10. Midden-Drenthe
Nieuw venster 12. Zuidoost-Drenthe
Nieuw venster 39. Dwingelderveld

Met deze kaarten kun je over de mooie mountainbikeroutes ( MTB-routes) wandelen.


Evt. de ANWB Topografische kaarten 1: 50.000
Ze kunnen als overzichtskaarten nuttig zijn.

Nieuw venster 6 Drenthe West
Nieuw venster
7 Drenthe Oost

Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 
Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 

 

... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 

. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019