.
DORDOGNEDAL WANDELTREKTOCHT
...
Sarrazac — Creysse . =. 6 dagen
..

 

Het Dordognedal ten oosten van de autoroute A 20
Je hebt hier een kalksteenplateau (= causse) doorsneden door rivier-
.. en beekdalen.
.. Dit plateau is stenig en droog. Doordat regenwater er diep wegzakt, wordt
.. de vegetatie er snel geel.
.. Er zijn ommuurde schapenweiden en op de armste delen groeit eiken-
.. struweel.
De lager gelegen
rivierdalen ogen daarentegen wel groen.
.. De Dordogne-rivier heeft zich in het plateau ongeveer 100 m diep in-
.. gesneden.
.. Je bent hier in haar middenloop. De rivier meandert er over een
.. dalbodem.
.. In sommige buitenbochten ontstonden hoge rivierkliffen en in de
.. binnenbochten rivierstranden.
• De wandeltrektocht volgt grotensdeels de GR 480 en GR 652.
• Je ziet onderweg een mooi, golvend landschap met hooilanden, loof-
.. bosjes en een
aantal walnootboomgaarden.
.. L
ast but not least ook prachtige, middeleeuwse dorpjes.


Fotoalbum: nog geen gevonden.
Nieuw venster
.........Turenne is a perched village. It nestles sleepily around the ruins of its fortified castle.
Bovenop de heuveltop staat een grote burchtruïne en vlak daaronder is het dorpje
.. tegen de helling geplakt.


Turenne staat op de lijst van De allermooiste dorpen van Frankrijk.


Begin- en eindpunt:
Van Sarrazac naar Creysse.


Lengte route en tijdsduur: 108 km.
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt, terwijl je
.. de hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 6 dagen doen
.. (zie verderop bij Van dag tot dag).

Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet
.. nodig. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een
.. tentplek
vinden. Je hebt dan wel anderhalve dag méér nodig, omdat je
.. met een trekkingrugzak minder kilometers per dag aflegt.


Beste perioden:
Begin mei
tot half juni (desgewenst ook half september tot half oktober).
In de zomer is het hier veel te warm om hele dagen te wandelen.


Zwaarte:
Middelzwaar. Enkele malen klim je uit een dal omhoog naar het plateau.
Dat is een korte stijging van 100 tot 150 hoogtemeter.Beaulieu-sur-Dordogne, le coeur mediéval.
Vanaf de rondweg leiden straatjes en steegjes naar het middeleeuwse centrum.


Beaulieu, la chapelle des Pénitent et la gabare.
Een gabare is een traditionele boot, een platbodem die maar weinig water verplaatst.

Beaulieu
– de 'mooie plek' – dankt zijn naam niet alleen aan de fraaie ligging, maar
.. ook aan de
prachtige architectuur.


Routemarkering:
Je volgt grotensdeels de GR 480 en GR 652.
.. Alleen de korte oostelijke verbindingsroute is niet gemarkeerd. Deze is
.. echter zeer eenvoudig te vinden met behulp van beschrijving en kaart.
Het eerste deel van de route ( tot Beaulieu) was de markering slordig
.. (2015).
.. Bij goede markering moet je, als je enkele meters voor een kruising staat,
.. het volgende markeringsteken duidelijk kunnen zien. Dit was niet altijd
.. het geval. Dan moest je even voorbij de kruising gaan zoeken.
Enkele korte stukjes van enkele km's waren in 2015 niet gemarkeerd.
.. Bij Van dag tot dag verderop staan ze door mij genoemd.
Doordat je goede topografische kaarten hebt met de GR's erin
.. getekend
, is het volgen van de route echter geen enkel probleem.


Bevoorrading:
Alimentation (levensmiddelen):
.. Turenne, Meyssac, Beaulieu, Bretenoux, Loubressac, Carennac en Martel.

Eau potable (drinkwater):
.. Onder andere bij de openbare toiletten en kerkhoven.
.. Bij het verlaten van een dorp de veldflessen vullen.


ANWB Campings:
Zie voor een overzicht anwb.nl/frankrijk.


Wildkamperen (bivak):
's Avonds je tent zetten en 's morgens weer afbreken gaf geen problemen.
Er zijn zéér veel mooie bivakplekken o.a. op de hooilanden.
In het voorjaar maken veel boeren hooi.
Op hun pas gemaaide graslanden mag je gerust je tent zetten.Uitzicht vanaf de bovenrand van de cirque d'Autoire.
Dit is een amphitheater-achtige kloof bij het boveneinde van het dal.
.. Ze heeft aan drie zijden steile rotswanden.
Ze is in een ver verleden door een veel grotere voorganger van de huidige beek gemaakt.
Hier kijk je vanuit het zuiden naar de westwand.
.. Er zijn daar twee kalksteenkliffen boven elkaar met ertussen een rotsrichel van ongeveer
.. 5 m breed. Daarover loopt het wandelpad.
Meestal gebruiken wij cirque in een andere betekenis, namelijk van glaciale terreinvorm.
.. Zie: www.pietsmulders.nl/engeland_glaciated-upland-landscapes.htmlNa de korte klim van 150 hoogtemeter sta je hier aan de bovenrand van de cirque d'Autoire.
Je bevindt je aan de zuidwestzijde van de kloof en kijkt naar het noorden.
Beneden in de verte zie je het dorpje Autoire liggen.


Je staat bij deze foto aan de bovenrand van de cirque d'Autoire aan de westzijde en kijkt
.. naar de oostzijde. Daar loopt de weg van het dorp naar het plateau met daaronder een
.. watervalletje.Autoire, la place du village.
Autoire
staat op de lijst van De allermooiste dorpen van Frankrijk.
Bij de vakwerkhuizen zijn de openingen in het houtskelet niet gevuld met beleemd vlechtwerk, maar met steen.


Autoire et ses demeures ocre.


Hoogtepunten:
De 6 dorpjes van de lijst Les plus beaux villages de France,
Het mooie uitzicht ten oosten van La Gironie,
Beaulieu-sur-Dordogne,
De uitzichtpunten bij La Veyssière ten oosten van de rivier de Dordogne.
De hele route vanaf Autoire tot het einde bij Creysse met o.a:
.. - de Cirque d'Autoire,
.. - de causse (het kalksteenplateau) tussen Siran en Loubressac, en
.. - een aantal hoge rivierkliffen van kalksteen.


Zeer zonnig gebied:
Bescherm je hele huid goed tegen de zon en draag pet of hoed.


Eindbeoordeling:
Dit meerdaagse traject is een echte Top Trail.


Verdere wandelmogelijkheden:

Sarlat circuit ..... (32 km ; . 2-3 dagen)
Further west along the Dordogne river is a cluster of fascinating villages and
châteaux.
This loop starts at charming Sarlat and leads south over the river to visit
Domme and Castelnaud then returns via La Roque-Gageac.
Zie korte beschrijving in Nieuw venster Walking in France , Gillian and John Souter blz. 93.Loubressac met rechts, bijna 200 m lager, het Dordognedal.


Loubressac
staat op de lijst van De allermooiste dorpen van Frankrijk.


Causse:

Een 'causse' is een kalksteenplateau.
Je vindt er eikenstruweel, ommuurde weilandjes en wat akkers.
De planten verdorren er snel, want het regenwater zakt gemakkelijk
.. weg door de dunne bodemlaag en de kalksteenondergrond.
Op de causse wonen weinig mensen. Slechts hier en daar is er een
.. boerderij of klein gehucht.Ommuurde weilandjes bij la ferme de Siran boven op de causse.

Va
n Siran naar Loubressac over de causse.De middenloop van de Dordogne:

Een typisch dal in de middenloop:
1. Het heeft een dalbodem, waar de rivier op meandert.

... Linksonder (en rechtsboven) zie je een meander.
... Dat is een min of meer regelmatige bocht van een rivier.
... In de buitenbocht vindt erosie plaats (spoelt grond weg) en ontstaat daardoor
... een rivierklif.
... In de daaropvolgende rustige binnenbocht vindt sedimentatie (= afzetting) plaats
... en ontstaat daardoor een rivierstrand.

....( Dus bij een meanderende rivier
hebben de opeenvolgende bochten invloed op elkaar.
... Een buitenbocht erodeert almaar verder, en het sediment belandt deels in de
... volgende binnenbocht, die zich daardoor verder naar binnen verlegt.
... Zo krijg je van die mooie golven.)

2. Rechtsonder in de tekening zie je de rivier vlechtend, d.w.z. dat er daar meer-
... dere geulen zijn die zich
vertakken en weer samenkomen.Op de dalbodem zie je rechts het dorpje
Gluges met daarachter de hoge falaise
..
(rivierklif).
. Deze rivierklif is tientallen meters hoog.

Een dalbodem is de strook die bij hoog water onderloopt en
waarin de rivier haar  bedding verlegt.
( Deze definitie veronderstelt dat er geen dijken zijn aangelegd,
..of andere ingrepen.)


...... Als een gebied wordt opgeheven, gaan de rivieren (of beken) op de 
...... rand ervan sneller stromen, waardoor hun erosiekracht toeneemt. 
...... Door vertikale erosie ontstaat een V-dal dat zich stroomopwaarts
...... steeds verder het plateau insnijdt
(1).
...... Als de opheffing van het gebied ophoudt, komt er een eind aan de
...... verdere insnijding.
...... Haar verval wordt zo gering, dat ze niet meer in staat is tot vertikale
...... erosie. De erosiebasis is nu bereikt
(2)
...... Daarna maakt de breedte-erosie het V-dal tot een dal met een
...... brede dalbodem
 (3+4).
...... De rivier zelf neemt maar een klein deel van de dalbodem in beslag.
...... De rest wordt bij overstromingen bedekt met zand en klei.
...... Wel verplaatst de rivier zich voortdurend over haar eigen dalbodem.
...... Al kronkelend, steeds op andere plaatsen langs de dalwand
...... schurend, kan een rivier haar dalbodem zeer breed maken.
...... Hier in het Dordognedal varieert de dalbodem in breedte van enkele
...... honderden meters tot meer dan een km.
Kaartbeeld van een vlechtende - en een meanderende rivier:

1. Bij vlechtende rivieren (linkse tekening) hebben we een
.. brede, ondiepe rivierbedding waarin meerdere geulen zich
.. veelvuldig vertakken en weer samenkomen met andere.
.. Dit type rivier kennen we niet In Nederland, maar wel in Oostenrijk. 
.. Een dergelijke rivier is de Lech ten noorden van Stanzach.

.. A river does not flow at the same speed throughout its middle course.
..
In places it has to slow down quickly. This could be because
.. it suddenly becomes wider, or its slope become more gentle.
.. Because the river slows down, its energy is reduced and it no longer
.. has enough to carry all of its load
(= last) . So it deposits sediment
.. across the width of its bed
(= bedding).
.. The river is still quite shallow, so these deposits
(= afzettingen) build up
.. above the river to form islands.
This forces the river to divide into
.. channels
(= geulen), a process called braiding (= vlechten).
.. When the river level is higher, the sediment may be moved, so the
.. islands often change shape and the river channels often change direction.

2. In Nederland waren de Rijn en de IJssel, voordat ze bedijkt waren
.. meanderende rivieren (rechtse tekening).
.. In dat geval is er een enkele, heen en weer kronkelende geul.
.. Het wordt veroorzaakt door erosie in de buitenbocht en
.. sedimentatie in de daaropvolgende binnenbocht.
.. De buitenbocht brokkelt steeds verder af, terwijl de binnenbocht
.. steeds verder dichtslibt.
.. Als de lus heel groot wordt, kan er een doorbraak komen. De rivier
.. stroomt dan weer rechtdoor. Door afgezet zand wordt het stuk waar
.. de rivier vroeger liep afgesloten en is zo een hoefijzermeer ontstaan.

( De tussenvorm (middelste tekening) zien we bij de Dordogne (Frankrijk).

.
Les plus beaux villages de France
(De allermooiste dorpen van Frankrijk)

In Frankrijk heeft een onafhankelijke vereniging een lijst opgesteld met
de allermooiste dorpen. Dat zijn er ongeveer 150.
Zie: www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
Op haar Carte interactive van Frankrijk zie je ze allemaal.

Tijdens deze wandeltocht kom je er maar liefst door zes:

- Turenne,

- Collonges-la-Rouge (m.i. verpest door massatoerisme)

- Curemonte,

- Autoire,

- Loubressac,

- Carennac

.. De allermooiste dorpen van Frankrijk,
.. Vertaling Cora Bastiaansen,
.. Uitgeverij ANWB, 2019

.. Te bestellen bij:
.. Reisboekwinkel de Zwerver

.

Collonges-la-Rouge vond ik een buitenbeentje in deze lijst.
Het is een toeristische hotspot. De ervoor liggende parkeerplaats is
nu groter dan de bebouwde kom en vrijwel ieder gebouw heeft een
bestemming als horeca, souvenirshop, kunstenaarsatelier, enz.
Het lijkt wel een museumdorp zonder bewoners.

Collonges-la-Rouge, staat op de lijst van 'Les plus beaux villages de France'.
Hier heeft men een donkerrode zandsteen gebruikt.
.. Ik vind de lichte kalksteen in de andere dorpen mooier. Zie bijv. Carennac hieronder.


Carennac, staat op de lijst van Mooiste dorpjes van Frankrijk.
Oude huizen van okergele natuursteen en bruine dakpannen.
.. Het geheel vormt een van de mooiste dorpsgezichten van Frankrijk.
Dit gebied kende (zoals meeste gebieden) een onrustig verleden:

The evidence can be seen in the fortifications surrounding its châteaux, churches and indeed in its towns and villages.
This was long disputed territory between the English Plantagenets and
French Capetians, the river Dordogne acting as a natural dividing line.
Quercy was ceded
(afgestaan) to the English by the 1259 Treaty of Paris
but fighting during the Hundred Years War restored it to French owner-
ship in 1369.
Later, the area was racked by the Wars of Religion between Huguenot Protestants and Catholics.

This walking route encompasses many sites attesting to these bloody
struggles:
- old, walled towns such as Turenne and Martel;
- the bastide (planned) town of Bretenoux;
- Château de Castelnau-Bretenoux and the ruins of other fortifications.


.
Gezicht op Château de Castelnau-Bretenoux vanaf Loubressac.
De roodachtig oplichtende vesting (11e eeuw) was een van de machtigste burchten
.. van het
Dordognedal.
In de Honderdjarige Oorlog werd hij uitgebreid tot een citadel en kreeg hij de vorm
.. van een
onregelmatige driehoek met uitspringende, ronde torens.
Het eerste wat opvalt is de enorme afmetingen. De boerderijtjes ervoor vallen
.. daarbij in
het niet.

De hoogste toren, de vierkante donjon, is maar liefst 30 m hoog.Van dag tot dag:..

. ..
www.sherpaexpeditions.com/Self-Guided-Walking/France/

..... Hidden-Treasures-of-the-Dordogne-8-Days

Arrive Sarrazac, a beautiful, well preserved hamlet secluded from the
world in a wooded valley.

1.  Sarrazac ― Meyssac ..... 19 km
- Je volgt GR 480 (dus wit-rood markering) over de Causse de Martel.
- Er zijn veel stapelmuurtjes, soms heggen.
- De ondergrond is lichtgele kalksteen, evenals de huizen.
- Je hebt er een parklandschap met een mooi relief. Er zijn bloemrijke
. graslanden, afgewisseld met eikenstruweel op de steile hellingen.
. Hier en daar ook walnootboomgaarden
- Near the half-way point is the picturesque village of Turenne, a
. perched village, with its famous castle towering over the surrounding
. countryside.
- The dark red sandstone of Collonges-la-Rouges' mullioned windows
. and towers is a stunning sight, as you approach it in the afternoon.

2.  Meyssac ― Beaulieu-sur-Dordogne ..... 22 km ? / 7 uur
- Ik heb het vermoeden dat deze dagetappe véél meer dan 22 km is.
. Neem daarom 's morgens een taxi (of lift) naar Chauffour-sur-Vell
. en begin daar met de wandeling.
- Ten oosten van Curemonte was in 2015 een stukje van drie km
. ( van Turlau naar Le Puy Lachaud) niet gemarkeerd in het terrein.
. Daar dus kaartlezen. Let goed op het begin van het smalle pad ten
. oosten van Sennac. Dat kun je gemakkelijk over het hoofd zien.
- Over undulating country to Curemonte, a mediaeval village where the
. writer Colette once lived.
- Deze langgerekte nederzetting ligt bovenop een heuvelrug.
. Midden in het dorpje, achter een oude vestingmuur, staan 2 burchten.
. De kerk, vroeger de burchtkapel, een oude markthal en de huizen
. dragen bij aan de charme van het rustige dorpje.
- The day ends with a descent of an ancient cobbled mule-track
(over de
. keitjes van een oud muilezelpad) leading into Beaulieu (a medieval
. town).
- Don't miss the abbey church with its magnificent doorway.
-
Beaulieu – de 'mooie plek' – dankt zijn naam niet alleen aan de fraaie
. ligging, maar ook aan de prachtige architectuur. Vanaf de rondweg
. leiden straatjes en steegjes naar het middeleeuwse centrum.
. Er staan prachtige vakwerkhuizen en een bijzondere abdijkerk
. (romaans).
- A footbridge links Beaulieu with the further bank of the Dordogne,
. where there are tennis courts and a swimming pool.

3.  Beaulieu-sur-Dordogne le Port de Gagnac....... 17 km
- Great views as you climb out of the Dordogne Valley on the GR 480.
.
(Je bent op de kam enkele honderden meters boven de dalbodem)
- From the crest the route descends through splendid mixed woodland
. of chestnut, oak and conifers, past a trout farm to the valley of the
. River Cère. (The river Cère is a tributary
(zijrivier) of the Dordogne)
. (Één km voorbij la Borderie bij de kruising gaat de GR480
. noordwaarts.
. Wij verlaten hier deze GR en lopen zuidwaarts tot net voorbij de
. hoogspanningsleiding.
.
Daar bij het hoogtegetal 474 op de kaart loop je rechtdoor
. zuidwaarts over een zandweg langs een grote schuur.
. Na 1 km bij de asfaltweg aangekomen rechtsaf. Na ongeveer 100 m
. linksaf. Dit alles is zéér eenvoudig te vinden )


( Er zijn ook een aantal mooie uitzichtpunten. Ze staan niet in dit kaartje aangegeven.)

4.  le Port de Gagnac Loubressac........ 20 km
- Loop over de brug naar Gagnac-sur-Cère , vervolgens over de rustige
. weg naar Glanes en tot slot over nog een rustige weg (de D 134) naar
. Cornac.
- Vanaf daar loop je over de GR 652 westwaarts.
- Bij de D 803 rechtsaf richting Bretenoux. Na enkele honderden meters
. opnieuw rechtsaf om de drukke D 803 te vermijden.
- Het schaakbordachtig aangelegde Bretenoux is een typische bastide.
. Ze werd vroeger omringd door een vestingmuur. Hier herinneren nu
. de vier stadstorens nog aan.
- Na het bezoek aan Bretenoux, loop je via Félines naar Chât. de
. Castelnau
.
. Koop géén toegangskaartje van de burcht, maar wandel naar de
. noordzijde voor het uitzicht noordwaarts. Ik vond de rondleiding niet
. de moeite waard.
. ( De gids bezocht enige kamers en sprak daar langdurig alleen in het
. Frans.)
- The village of Gagnac-sur-Cère is worth a visit, particularly if you are
. lucky enough to find the church open.
- A walk through mixed farming country and the one serious wine-
. growing district on the tour ( Glanes ).
- It is a surprise to stumble upon the red bulk of. Château de Castelnau-
. Bretenoux
, a medieval fortification built on a shoulder of red ironstone.
- Wandel naar de ingang van waaruit je een mooi uitzicht noordwaarts
. hebt.
- De rest van deze dag is heel erg mooi:
- The village of Autoire and its 'gentilhommieres' or manor houses
.
(herenhuizen) are unforgettable.
- After a steep ascent out of the gorge
(kloof), past the limestone crags
. of the Cirque d'Autoire (a natural amphitheatre), the next hour is spent
. crossing a typical causse of oak scrub and dry pastureland
. ( with
dry stone walls (stapelmuren) ) to the tiny, fortified village of
. Loubressac perched high on a scarp
(steilrand).
. It has a 15th-century manor house
(herenhuis) and lovely views over
. the Dordogne and Cère valleys.

5.  LoubressacCarennac ...... 10 km
..... ( 15 km via caves Gouffre de Padirac )
- The shorter option then follows the edge of the scarp
(steilrand) past
. the ruined castle at Taillefer to Carennac.
( een mooie route ! )
. ( Je kunt deze korte route na aankomst in Carennac verlengen door
. een halve kilometer verder noordwestwaarts te lopen naar een
. voetbrugje dat toegang geeft tot Ile de Grand Bourgnoux, een
. langgerekte eiland.
. Struin er een tijdje over om een goede indruk te krijgen van de prach-
. tige natuur daar.
- The longer option diverts to take in the Gouffre de Padirac (pre booking
. advised) where a collapsed cave provides access to a subterranean
. river
100 m below ground and a series of astonishing galleries it has
. hollowed out.
- The day ends with a descent to Carennac on the banks of the Dordogne.
. This village is considered by many to be the area's prettiest village.
. Turreted manor houses
(herenhuizen) cluster round the ruined priory.

6.  Carennac Creysse / Martel .... 20 km / 21 km
- A walk along the heights, with views over the Dordogne river, then close
. below the limestone cliffs overhanging the hamlet of Gluges and the
. D 43
, before crossing farmland to the ancient village of Creysse,
. clustered around a little rocky hill crowned by an ancient twin-aisled
. church.
( Je kunt desgewenst ook in het mooie Martel eindigen. )
- Bij het gehucht Veyssou verlaat je GR 652 en ga je via een pad binnen-
. door naar de GR 46 die je noordwaarts volgt naar Gluges en verder
. westwaarts.SNP Natuurreizen heeft in de Dordogne ook een wandelreis:

Zie: www.snp.nl/reis/frankrijk/tour_de_france_dordogne
Topografische kaarten:

IGN  TOP25 . 2135 O . Brive-la-Gaillarde
IGN  TOP25 . 2135 E .. Beynat Meyssac
IGN  TOP25 . 2236 O . St-Céré
IGN  TOP25 . 2136 ET . Rocamadour Padirac
... ..a... ... a

 


Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 
Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres


. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019